นำเสนอโครงร่างวิจัยงบประมาณบำรุงการศึกษา ประจำปี 2564

6 ตุลาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

            วันนี้ (6-10-63) บุคลากรศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ได้นำเสนอโครงร่างวิจัยงบประมาณบำรุงการศึกษา ประจำปี 2564 จำนวน 2 เรื่อง 

  1. การสร้างอัตลักษณ์ของทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองที่มีคุณลักษณะสะเด็ดน้ำ ในตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา โดยนางสาวพาตีเมาะ อาแยกาจิ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย
  2. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์เพื่อยกระดับการศึกษา การพัฒนาคุณลักษณะและทักษะของผู้รับบริการวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้  โดยนายมูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย