ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกิจกรรม รวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถิ่นในจังหวัดยะลา (29-6-63)

29 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

            บุคลากรศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกิจกรรม รวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถิ่นในจังหวัดยะลาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในโครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องพระราชดำริ จังหวัด

          เมื่อวันที่ 26-28 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา นางสาวพาตีเมาะ อาแยกาจิ หัวหน้างานศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ นายมูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี นายซูไบดี โตะโมะ และนางสาวนัสรี มะแน ทีมงานศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรม รวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถิ่นในจังหวัดยะลาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ในโครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องพระราชดำริ จังหวัด ณ หมู่บ้านสันติ 2 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา