ประชุมเครือข่ายTLO

25 พฤษภาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม
วันนี้ (25 พฤษภาคม 2563) เวลา 13.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ นำทีมโดย                 ผศ.ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย อาจารย์ชุติมา      คำแก้ว รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ นางสาวพาตีเมาะ อาแยกาจิ และนางสาวนัสรี มะแน เข้าร่วมประชุม กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา (LTO) โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพ และมีเครือข่ายเข้าร่วมประชุม 6 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ