ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ จัดประชุมเตรียมงานกาชาด

1 เมษายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

                   ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ จัดประชุมเตรียมงานการจัดนิทรรศการวิชาการในงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย เป็นประธาน และคณะผู้บริหารและตัวแทนจากทุกส่วนราชการเข้าร่วมประชุมในครั้ง ณ ห้องประชุมหยางฉื่อ ชั้น 3 อาคาร 4 เพื่อกำหนดรูปแบบงานและผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมในปีนี้