ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ลงพื้นที่สำรวจพรรณไม้บริเวณเขากำปั่น

22 มีนาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

       ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ลงพื้นที่สำรวจพรรณไม้บริเวณเขากำปั่น เมื่อวันที่ 21 มีนาคมที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่วิจัยประกอบด้วย นายซูไบดี โตะโมะ และนายมูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี พร้อมด้วยนางสาวสุภารัตน์ เต็มรัตน์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิจัย ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ และนศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ลงพื้นที่สำรวจพรรณไม้ เก็บตัวอย่าง บริเวณพื้นที่เขากำปั่น เทศบาลตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการเตรียมจัดทำแหล่งเรียนเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขากำปั่น และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติสถานที่ใหม่ของตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลาอีกด้วย