อ้ายบ่าว

12 มีนาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ : ด้านพืช

อ้ายบ่าว

ชื่อวิทยาศาสตร์        :   Stemonurus secundiflorus (Mast.) Sleumer   

ชื่อวงศ์                    :   ICACINACEAE

ชื่อพื้นเมือง               :   เครียด (สุราษฎร์ธานี) บ่าว มีโยะบือรุ (มลายู-นราธิวาส)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  ไม้ยืนต้น                                                                                         

ลำต้น  ลำต้นขนาดเล็กถึงกลาง สูง 10-25 เมตร เปลือกต้นสีเทา แตกปริตื้นๆ มีรูหายใจเป็นตุ่มเล็กๆ สีน้ำตาลอ่อนอยู่ทั่วลำต้น รากหายใจมีลักษณะเหมือนหมุดปักอยู่รอบๆโคนต้น             

ใบ ใบเดี่ยวเรียงสลับ แผ่นใบรูปรีหรือขอบขนาน ปลายใบเป็นติ่งแหลม โคนใบสอบถึงมน             

ดอก  ออกเป็นช่อแยกแขนงรูปคล้ายร่ม ดอกเรียง / แถว อยู่ด้านบนของก้านดอก ดอกย่อยขนาดเล็ก สีขาวนวล ผลรูปกระสวย โค้งเล็กน้อย ปลายแหลม                                           

ช่วงการออกดอก                 -                                                                                              

แหล่งที่พบ              พบในป่าโปร่ง                                                                                       

การขยายพันธุ์          ใช้เมล็ด                                                                                               

การใช้ประโยชน์                                                                                                                               สมุนไพร                                                                                                                          

ทั้งต้น  แก้ปวดหลัง                                                                                                            

-  รากและต้น  ต้มน้ำดื่มบำรุงกำลัง