ปลาไหลเผือก

12 มีนาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ : ด้านพืช

ปลาไหลเผือก

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Eurycoma Longifolia Jack

ชื่อวงศ์ : SIMAROUBACEAE

ชื่อพื้นเมือง : เอียนดอน (ภาคอีสาน) ชะนาง (ตราด) กรุงบาดาล (สุราษฎร์ธานี) ตรึงบาดาล (ปัตตานี) เพียก (ภาคใต้) ตุวุวอมิง (มาเลย์-นราธิวาส) ตูกะอาลี (มาเลย์-ยะลา)

ลักษณะทั่วไปทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ลำต้นสูงประมาณ 5 เมตร ลำต้นตรงมักไม่แตกกิ่ง ใบ ใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับ ใบย่อยรูปไข่แกมวงรี ขนาด 2.0-3.5 x 5.0-9.0 เซนติเมตร จำนวน 20-30 ใบ สีเขียวเข้ม ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ โคนใบสอบเรียวสั้น แผ่นใบเรียบเป็นมัน ยอดและใบอ่อน มีขนสีน้ำตาลแดง ดอก เป็นช่อออกบริเวณซอกใบ ดอกย่อยขนาดเล็ก กลีบดอก 5 กลีบปลายกลีบ เรียวแหลม สีม่วง แดง ผล รูปยาวรี ช่วงการออกดอกและติดผล เดือนมิถุนายน-เดือนสิงหาคม แหล่งที่พบ พบกลางแจ้ง พบตามป่าเบญจพรรณ การขยายพันธุ์ ใช้เมล็ด การใช้ประโยชน์ สมุนไพร - ราก รสขมจัดเมาเล็กน้อย ถ่ายพิษต่างๆ ถ่ายฝีในท้อง ถ่ายพิษไข้ พิษเสมหะ และโลหิต แก้ไข้ ตัดไข้ทุกชนิด แก้ลม แก้วัณโรคระยะบวม