บุคลากรศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯคว้ารางวัลในงานวันราชภัฏ 62

18 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) รางวัลและผลงานเด่น

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 บุคลากรสถาบันวิจัยฯคว้า 2 รางวัล “งานวันราชภัฏปี62” 

   นางสาวนัสรี มะแน สังกัดศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ สำนักงานผอ. สวพ. รับรางวัลบุคลากรดีเด่น  สายสนับสนุน