จัดกิจกรรมวันเด็กปี2562

14 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

                           วันที่ 12 มกราคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมมากมายดังนี้

1. กิจกรรมตอบคถาม

2.กิจกรรมใบ้คำ

3.กิจกรรมต่อแก้ว

4.กิจกรรมต่อห่วง

5.กิจกรรมโยนโบว์ลิ่ง

6.กิจกรรมส่งลูกบอล

7.กิจกรรมต่อจิ๊กซอว์

8. กิจกรรมโยนลูกบอล

          ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้

 1. วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์
 2. คณะครุศาสตร์
 3. อาจารย์ชุติมา คำแก้ว
 4. สถาบันพัฒนาครู
 5. ศูนย์วิทยาศาสตร์
 6. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
 7. อาจารย์จริยา สุขจันทรา
 8. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
 9. คุณรัตนา พงศ์สิงห์
 10. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 11. อ.นุชเนตร ตาเย๊ะ
 12. สำนักวิทยบริการ
 13. งานทรัพยากรมนุษย์
 14. คณะวิทยาการจัดการ