ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการประกวดเว็บไซต์ประจำปี 2561

10 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) รางวัลและผลงานเด่น

             เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้มอบรางวัลในการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานโดยศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการประกวดเว็บไซต์ประจำปี 2561 ในระดับกอง