สำรวจบริเวณจุดชมวิวเขากำปั่น

9 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (8 ม.ค. 2562) เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ พร้อมด้วยตัวแทนชุมชนบ้านกำปั่น ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา ได้ลงพื้นที่พบปะตัวแทนชาวบ้าน พร้อมขึ้นสำรวจบริเวณจุดชมวิวเขากำปั่น ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาในอนาคตของเทศบาลต.ท่าสาป ที่ผลักดันและจัดทำเป็นแหล่งท่ิองเที่ยว สามารถชมวิวทิวทัศน์โดยรอบของทั้งต.ท่าสาปและตัวเมืองยะลาได้อย่างสวยงามสร้างแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ