ขอเชิญชวนบริจาคของขวัญวันเด็ก

3 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

    ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ขอเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดีร่วมบริจาคของขวัญเนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อน้องๆ หนูๆ ในตำบลลำพะยาและตำบลใกล้เคียง ซึ่งจะจัดกิจกรรมในวันที่ 12 มกราคม 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

    ท่านสามารถบริจาคโดยหย่อนในกล่องรับบริจาคซึ่งวางไว้ ณ ห้องธุรการ อาคาร 20 หรือติดต่อศูนย์วิจัยฯ อาคาร 4 ชั้น 2 เบอร์ภายใน 31400 หรือ 073-299699 ต่อ 31400

กรณีส่งของบริจาคได้ที่  133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 (ระบุชื่อหน่วยงาน : ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ)

 

                                                                            ......ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนกิจกรรมดี ๆ ให้กับน้อง.......