ประชุมจัดทำยุทธศาสตร์ป่าฮาลาบาลากับการใช้ประโยชน์และการบูรณาการการท่องเที่ยวชายแดนภาคใต้ ประเทศไทย ครั้งที่ 1 – 2562

2 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

      วันนี้ (27 ธ.ค.61) เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมสภามหาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานประชุมจัดทำยุทธศาสตร์ป่าฮาลาบาลากับการใช้ประโยชน์และการบูรณาการการท่องเที่ยวชายแดนภาคใต้ ประเทศไทย ครั้งที่ 1 – 2562 ตามโครงการของจังหวัดยะลา

สำหรับฮาลา-บาลา ผืนป่าดงดิบที่สมบูรณ์ที่สุดของไทยพื้นที่อนุรักษ์แห่งใหม่ของไทยที่ได้รับการประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2539 อันเป็นแนวชายแดนไทย - มาเลเซียนั้น มีพื้นที่ประมาณ 270,725 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ทิวเขาสันกาลาคีรี แม้ 'ป่าฮาลาและป่าบาลา' เป็นป่าดงดิบที่ไม่ต่อเนื่องกัน แต่ก็ได้รับการประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผืนเดียวกัน