ร่วมลงพื้นที่สำรวจปัญหาชาวบ้านหมู่บ้านสันติ 2 อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

3 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันทีี 2 ตุลาคม 2561 อาจารย์เวคิน วุฒิวงศ์ นางสาวพาตีเมาะ อาแยกาจิ และนางสาวนัสรี มะแน เข้าร่วมกิจกรรมสำรวจปัญหาและความต้องการชาวบ้นหมู่บ้านสันติ 2 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ร่วมกับคณะผู้บริหารมาหวิทยาลัยราชภัฏยะลา และเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการต่างๆของจังหวัดยะลา