รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทบรรยาย

19 กันยายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) รางวัลและผลงานเด่น

นายซูไบดี โตะโมะ และนายมูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทบรรยายนำเสนองานวิจัยเรื่อง "ศึกษาทรัพยากรชีวภาพเด่นในหุบเขาลำพญาและการใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการจัดการทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืนในตำบลลำพะยา จังหวัดยะลา" ในการประชุมวิชาการ การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ถูกจัดทำขึ้นภายใต้หัวข้อ “BioD5 plus : “People + Utilization + Sustainability” ในระหว่างวันที่ 10-14 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราฏร์ธานี