ร่วมจัดกิจกรรมในงาน มรย.วิชาการประจำปี 2561

15 สิงหาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

               เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ร่วมกับศูนยวิทยาศาสตร์ ในนามสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ได้จัดกิจกรรมนิทรรศการวิชาการในงาน มรย.วิชาการประจำปี 2561 "เปิดโลกนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้" ระหว่างวันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2561 ซึ่งมีกิจกรรมมากมายได้แก่ นิทรรศการเห็ด ผีเสื้อ การเรียนรู้ออนไลน์ผ่านพิพิธภัณฑ์เสมือนด้านความหลากหลายทางชีวภาพฯ เส้นทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลำพญา ซึ่งมีเกมส์ให้น้องๆนักเรียนได้ร่วมสนุกในครั้งนี้ด้วย