ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ 2561

12 สิงหาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (12 สิงหาคม 2561) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จ.ยะลา ผศ.ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ อ.ชุติมา คำแก้ว รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ได้เข้าร่วมงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อเทิดพระเกียรติ "แม่ของแผ่นดิน" สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 อีกทั้งได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 ภายในงานดังกล่าวได้มีการถวายพานพุ่ม (พุ่มเงิน พุ่มทอง) โดยมีตัวแทนปกครองในพื้นที่ ประชาชน เยาวชน นักเรียน ในพื้นที่ตำบลลำพะยาเข้าร่วมในครั้งนี้