นักวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการ การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5

15 กรกฎาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 10-14 กรกฎาคม 2561 นายซูไบดี โตะโมะ และนายมูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี 2 เจ้าหน้าที่วิจัยศุนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ถูกจัดทำขึ้นภายใต้หัวข้อ “BioD5 plus : “People + Utilization + Sustainability” ในระหว่างวันที่ 10-14 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราฏร์ธานี การจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป นอกจากนี้ได้ร่วมนำเสนองานวิจัยเรื่อง "ศึกษาทรัพยากรชีวภาพเด่นในหุบเขาลำพญาและการใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการจัดการทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืนในตำบลลำพะยา จังหวัดยะลา" และได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทบรรยาย อีกเช่นกัน