ขอเชิญชวนนักวิจัยเข้าร่วมวิจัย

27 มิถุนายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

                   ศูนย์วิจัยความหลากลายทางชีวภาพฯ ขอเชิญชวนนักวิจัยเข้าร่วมวิจัยภายใต้แผน "การบริหารจัดการทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองเพื่อเพิ่มมูลค่าอย่างยั่งยืน" โดยมีโจทย์วิจัยที่ได้รับการพัฒนาและเสนอแนะโดย รศ.ดร.พีรเดช  ทองอำไพ และ ผศ.ดร.เกสรี  ลัดเลีย​  

            สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานศูนย์วิจัความหลากหลายทางชีวภาพฯ อาคาร 4 ชั้น 2 โทร 31400

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด