ร่วมจัดกิจกรรมนิทรรศการวิชาการในงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี 2561

30 พฤษภาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ร่วมจัดกิจกรรมนิทรรศการวิชาการในงานมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี 2561 โดยได้รับความร่วมมือจากคณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษย์ศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ ระหว่างวันที่ 25 - 30 พฤษภาคม 2561 และคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ และสำนักวิทยาบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2561 ภายในงานมีกิจกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตร และนำเสนอผลงานเด่นของนักศึกษาให้แก่ผู้สนใจได้เข้าร่วมสนุกและร่วมชม