ประกาศรายชื่อน้องนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายรักบ้านเกิดพิทักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด

31 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

         ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอประกาศรายชื่อน้องนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายรักบ้านเกิดพิทักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด “ความหลากหลายทางชีวภาพสร้างสรรค์ให้โลกสวย” สำหรับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี นราธิวาส และยะลา จัดระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เส้นทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลำพญา จังหวัดยะลา ชุมชนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติป่าชายเลน และตะโละสะมีแล จังหวัดปัตตานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 073-299679 เบอร์ภายใน 31400 หรือ 039 432 158 หรือ inbox มาที่ ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ (https://www.facebook.com/bcqy2016/)

หมายเหตุ : 1. ดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่นี่ Click

            2. สำหรับน้องๆที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารการขออนุญาตจากผู้ปกครอง ให้ดำเนินการเสร็จสิ้นก่อนการจัดกิจกรรม 1 อาทิตย์

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด