ผีเสื้อ Curetis santana malayica C. & R. Felder

30 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ : ด้านสัตว์

ชื่อวิทยาศาสตร์         Curetis santana malayica C. & R. Felder

ชื่ออื่น                         -

ชื่อวงศ์                     LYCAENIDAE

ลักษณะทั่วไป

          ลำตัวมีขนสีขาวปกคลุม ท้องสีน้ำตาล จากหัวถึงปลายส่วนท้องยาวประมาณ 12 มิลลิเมตร ปีกด้านหลังพื้นปีกสีน้ำตาลเข้ม ปีกทั้งสองคู่แนวกลางปีกมีแถบสีส้ม  ปีกด้านท้อง พื้นปีกสีขาว ใกล้ขอบปีกมีแถบสีเทา ขนาดจากมุมปีกด้านซ้ายถึงด้านขวาของปีกคู่บนยาวประมาณ 40-52 มิลลิเมตร

พฤติกรรม      : หากินตามพื้นที่ชื้นแฉะ ริมลำธาร

ถิ่นอาศัย        : พบทั่วไปตามป่าดิบชื้น และป่าโปร่ง