ผีเสื้อ Delias descombesi eranthos

30 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ : ด้านสัตว์

ชื่อวิทยาศาสตร์     : Delias descombesi eranthos Fruhstorfer                                                                                                     

ชื่ออื่น                   :   -                                                                                                                                                   

ชื่อวงศ์                  : PIERIDAE                                                                                                                                 

ลักษณะทั่วไป                                                                                                                                                                                    

         หนวดสีดำ ตาสีน้ำตาล จากปลายหนวดถึงส่วนหัวยาวประมาณ 13 มิลลิเมตร ส่วนหัวและอกสีดำมีขนบางๆ สีขาว ส่วนท้องมีขนบางๆ สีขาว จากหัวถึงปลายส่วนท้องยาวประมาณ 23 มิลลิเมตร ปีกด้านหลังพื้นปีกสีขาว ปีกคู่บนและปีกคู่ล่างขอบปีกด้านข้างและขอบปีกด้านในสีดำ ปีกด้านท้องปีกคู่บนพื้นปีกสีน้ำตาลเข้ม มุมปลายปีกบนมีแถบสีขาวข้างละ 3 แถบ กลางปีกมีจุดสีขาวข้างละ 1 จุด ปีกคู่ล่างพื้นปีกสีเหลือง ขอบปีกด้านนอกและขอบปีกด้านข้างมีสีดำ มีแถบสีแดงข้างละ 1 แถบ บริเวณขอบปีกด้านนอกที่อยู่ใกล้โคนปีก                                                  

        ผีเสื้อ Delias descombesi eranthos มีขนาดปานกลาง ขนาด จากมุมปลายปีกด้านซ้ายถึงด้านขวาของปีกคู่บนยาวประมาณ 70 มิลลิเมตร และจากมุมปลายปีกด้านซ้ายถึงด้านขวาของปีกคู่ล่างยาวประมาณ 60 มิลลิเมตร                                                                                                                                                        

พฤติกรรม        : หากินตามพุ่มดอกไม้ หรือลงกินอาหารบนดินโป่ง                                                           

ถิ่นอาศัย          : พบทั่วไปตามป่าดิบชื้น และป่าโปร่ง