ผีเสื้อ Delias descombesi descombesi

30 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ : ด้านสัตว์

ชื่อวิทยาศาสตร์    : Delias descombesi descombesi Boisduval                                                                               

ชื่ออื่น                 :   -                                                                                                                                                

ชื่อวงศ์                : PIERIDAE                                                                                                                         

ลักษณะทั่วไป                                                                                                                                                                            

      หนวดสีดำ ตาสีน้ำตาล จากปลายหนวดถึงส่วนหัวยาวประมาณ 16 มิลลิเมตร ลำตัวและท้องสีดำมีขนบางๆ สีขาวปกคลุม จากหัวถึงปลายส่วนท้องยาวประมาณ 25 มิลลิเมตร ปีกด้านหลังพื้นปีกสีเทา ปีกคู่บนสีเทา มีจุดสีขาวเรียงตามขวางจากกลางขอบปีกด้านนอกเรียงถึงขอบปีกด้านข้าง กลางปีกมีแถบสีขาว 1 แถบ ปีกคู่ล่างสีเหลืองอ่อน ขอบปีกด้านนอกและขอบปีกด้านข้างสีดำ โคนปีกถึงกลางขอบปีกด้านนอกสีแดง                                                                                                                                                                                    

       ผีเสื้อ Delias descombesi descombesi มีขนาดปานกลาง ขนาด จากมุมปลายปีกด้านซ้ายถึงด้านขวาของปีกคู่บนยาวประมาณ 80 มิลลิเมตร และจากมุมปลายปีกด้านซ้ายถึงด้านขวาของปีกคู่ล่างยาวประมาณ 72 มิลลิเมตร                                                                                                                                                   

พฤติกรรม    : หากินตามพุ่มดอกไม้ หรือลงกินอาหารบนดินโป่ง                                                           

ถิ่นอาศัย       : พบทั่วไปตามป่าดิบชื้น และป่าโปร่ง