ผีเสื้อเหลืองสยามลายขีด

30 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ : ด้านสัตว์

ชื่อวิทยาศาสตร์    : Cepora nerissa depha Moore                                                                                                       

ชื่ออื่น                  : The Common Gull                                                                                                                  

ชื่อวงศ์                 : PIERIDAE                                                                                                                           

ลักษณะทั่วไป                                                                                                                                                                            

            หนวดและตาสีน้ำตาล จากปลายหนวดถึงส่วนหัวยาวประมาณ 9 มิลลิเมตร ลำตัวและท้องสีน้ำตาล จากหัวถึงปลายส่วนท้องยาวประมาณ 23 มิลลิเมตร ปีกด้านหลังพื้นปีกสีน้ำตาลลายขีดเขียว ปีกคู่บนและปีกคู่ล่างสีน้ำตาล ขอบปีกและเส้นปีกสีดำ กลางปีกคู่บนมีจุดสีดำเลือน 1 จุด มีแถบสีขาวกระจายทั่วปีก จากโคนถึงขอบปีกด้านข้าง ปีกด้านท้องพื้นปีกสีน้ำตาลอ่อนลายขีดสีขาวครีม ปีกคู่บนสีน้ำตาลมีแถบสีขาวครีมกระจายจากโคนปีกถึงขอบปีกด้านข้าง โคนปีกของปีกคู่ล่างสีเหลือง                                                                   

            ผีเสื้อเหลืองสยามลายขีดมีขนาดปานกลาง ขนาด จากมุมปลายปีกด้านซ้ายถึงด้านขวาของปีกคู่บนยาวประมาณ 70 มิลลิเมตร และจากมุมปลายปีกด้านซ้ายถึงด้านขวาของปีกคู่ล่างยาวประมาณ 60 มิลลิเมตร

พฤติกรรม             : เพศผู้ชอบลงกินอาหารตามพื้นที่ชื้นแฉะ และมักเกาะผึ่งปีกตามพุ่มไม้เตี้ยๆ ใกล้แหล่งหา  กิน                                                                

ถิ่นอาศัย                : พบตามป่าดิบชื้น และป่าโปร่งทั่วไป