ผีเสื้อมอธ Daphnis placida

17 กันยายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ : ด้านสัตว์

ผีเสื้อมอธ Daphnis placida

 

ชื่อวิทยาศาสตร์  : Daphnis placida Moore

ชื่อวงศ์             : Sphingidae

ชื่อสามัญ         : -

ลักษณะทั่วไป    :

               ผีเสื้อมอธ Daphnis placida เป็นผีเสื้อที่ มีขนาด ใหญ่ ลา ตัวอ้วนป้อม มีขนสีเหลือง ค่อนข้างหนาปกคลุมลำตัว จากหัวถึงปลายส่วนท้องยาว 45-50 มิลลิเมตร กว้าง 14-16 มิลลิเมตร ตาสีน้ำตาลเข้ม หนวดแบบพู่ขนนกสีน้ำตาลอมเหลือง หนวดยาว 8-10 มิลลิเมตร ปากแบบท่องวง ขาสี เหลืองเข้มปกคลุมด้วยขนบางๆ สีเหลืองเข้ม ปีกด้านหลัง พื้นปกสีเหลือง มีขนสีเหลืองบางๆ ปกคลุม โคนปี มีขนหนาสีเหลืองปกคลุม กลางปีกคู่หน้าและปีกคู่หลังมีวงกลม 1 วง วงกลมสีเหลืองอมน้ำตาล เข้มกว่าสีพื้นปีก ตรงกลางวงกลมใส วงกลมของปีกคู่หลังมีแถบสีเทา ถัดจากขอบปี ก 20-24 มิลลิเมตร มีแถบสีน้า ตาลสลับขาวพาดขวางปีก ปีกคู่หน้า ขอบปีกด้านนอกมีจุดสีน้า ตาลปนสีดา ปีกด้านท้องพื้น ปีกสีเหลืองคล้ายปีกด้านหลัง ปีกคู่หน้า มีขนบางๆ สีเทาปกคลุมบริเวณปีกด้านนอกและปีกด้านข้าง ปีกด้านข้างมีแถบสีเทาอมขาวพาดขวางปี ก ปีกด้านในมีขนสีเหลือง ปีกคู่หลังมีแถบสีเทาอมขาวเรียงขวาง ใกล้ขอบปีกด้านข้าง และมีขนสีขาวปกคลุม

              ขนาดของปีกด้านหน้า จากโคนปีกถึงปลายปีก ยาว 42-46 มิลลิเมตร ขนาดของปีก ด้านหลัง จากโคนปีกถึงปลายปีกยาว 20-24 มิลลิเมตร ความยาว จากปลายปีก ด้านซ้าย ถึงปลายปีกด้านขวาของปีกคู่หน้ายาว 92-104 มิลลิเมตร และความยาวจาก ปลายปีกด้านซ้ายถึงปลายปีกด้านขวา ของปีกคู่หลังยาว 48-60 มิลลิเมตร

พฤติกรรม        :  ชอบบินเล่นไฟสว่าง ไม่ค่อยเกาะอยู่กับที่