ผีเสื้อเหยี่ยวหัวกะโหลก

17 กันยายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ : ด้านสัตว์

ผีเสื้อเหยี่ยวหัวกะโหลก

 

ชื่อวิทยาศาสตร์  : Acherontia lachesis Fabicius

ชื่อวงศ์            : Sphingidae

ชื่อสามัญ         : -

ลักษณะทั่วไป     :

            ผีเสื้อเหยี่ยวหัวกะโหลกเป็นผีเสื้อที่ มีขนาด กลาง ลำตัวป้อมยาวมีขนคล้ายพรม กำมะหยี่ปกคลุมลำ ตัวหัวสีน้ำตาลเข้มมีขนบางๆ สีน้ำตาลอ่อน อกมีลักษณะคล้ายหัวกะโหลก สีเหลือง และสีน้ำตาลเข้มมีขนบางๆสีน้ำตาลเข้มปนสีเหลือง และท้องสีน้ำตาลเข้มสลับสีเหลือง ตาสีเทาอ่อน หนวดแบบเส้นด้ายปลายแหลม หนวดยาวประมาณ 14 มิลลิเมตร ปากแบบหลอดดูดสีดา จากหัวถึง ปลายส่วนท้องยาวประมาณ 60 มิลลิเมตร กว้างประมาณ 18 มิลลิเมตร ขาสีเทามีขนสีเหลืองสลับสีดำ ปีกด้านหลังพื้นปีกสีน้ำตาลมีลายสีเทาอมสีดำคล้ายเปลือกไม้แห้ง ปีกคู่หน้ามีลายสีเทาเข้มและสีเหลือง คล้ายคลื่นพาดขวางปีก บริเวณขอบปีกด้านในใกล้โคนปีกมีสีเหลือง มุมปลาย ปีกบน มุมปลายปีกหลังและขอบปีกด้านข้างมีลักษณะใส ปีกคู่หลัง ใกล้โคนปีกและกลางปีกมีแถบเส้นสีเหลืองเรียงพาดขวาง ปีกใกล้โคนปีกมีจุดสีดา หนึ่งจุด ปีกด้านท้อง พื้นปีกสีส้มปนสีน้ำตาลเข้มมีขนแบบพรมกำมะหยี่ปกคลุม ปีกคู่หน้า มุมปลาย ปีกบน มุมปลายปีกหลัง และขอบปีกด้านข้างมีลักษณะใส บริเวณกลางปีกมีแถบเส้นสีน้ำตาลเข้มเรียงพาดปีก และบริเวณใกล้โคนปีกมีแถบสีน้ำตาลเข้ม ปี กคู่หลัง ขอบปีกด้านข้างมีสีเทาอมสีดำ บริเวณกลางปีกมีแถบเส้นสีเทาอมสีดา เรียงพาดปีก ใกล้โคนปีกมีจุดสีดำ  หนึ่งจุดขนาดของปีกด้านหน้า จากโคนปีกถึงปลายปีก ยาวประมาณ 60 มิลลิเมตร ขนาดของ ปีกด้านหลัง จากโคนปีกถึงปลายปีกยาวประมาณ 37 มิลลิเมตร ความยาวจากปลายปีกด้านซ้ายถึงปลาย

ปีกด้านขวาของปีกคู่หน้ายาว ประมาณ 138 มิลลิเมตร และความยาวจากปลายปีกด้านซ้ายถึงปลายปีกด้านขวาของปีกคู่หลังยาวประมาณ 92 มิลลิเมตร

พฤติกรรม        : หาอาหารในเวลา ตอนเย็นและตอนใกล้ค่า บินค่อนข้างเร็ว ในเวลากลางวัน พักนอนตาม

พุ่มไม้หรือบนต้นไม้ใหญ่