ผีเสื้อปีกค้างคาว 2

17 กันยายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ : ด้านสัตว์

ผีเสื้อปีกค้างคาว 2

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lyssa menoetius (Hopffer)

ชื่อสามัญ         : The Long Tailed Moth

ชื่อวงศ์           : Uraniidae

ลักษณะทางสัณฐาน :

           ผีเสื้อปีกค้างคาว 2 เป็นผีเสื้อที่มีขนาดใหญ่ ลำตัวยาวเรียว มีขนค่อนข้างหนาปกคลุมลำตัว โดยเฉพาะส่วนอกมีขนปกคลุมจำนวนมาก ลำตัวด้านท้องสีครีมและมีขนสีครีมปกคลุม และลำตัวด้านหลังสีน้ำตาลมีขนสีน้ำตาลเทาปกคลุม จากหัวถึงปลายส่วนท้องยาวประมาณ 42 มิลลิเมตร กว้างประมาณ 12 มิลลิเมตร ตาและหนวดสีเทา หนวดแบบเส้นด้ายปลายแหลม หนวดยาวประมาณ 16 มิลลิเมตร ปากแบบหลอดดูดสีเทา ขายาวสีเทาปกคลุมด้วยขนบางๆ สีครีมปีกด้านหลังพื้นปีกสีน้ำตาลเทา ปีกคู่หน้าและปีกคู่หลังมีแถบสีขาวพาดขวางปีก ความกว้างของแถบสีขาวที่พาดปีกค่อนข้างกว้างกว่าผีเสื้อกลางคืนค้างคาว ปีกคู่หน้ามีรอยประแถบสีน้ำตาลอมดำตั้งแต่โคนปีกถึงปีกบน ปีกคู่หลังมีขีดสีน้ำตาลอมดำปรากฏอยู่ ขอบปีกด้านข้างมีหางยื่นออกมาประมาณ 2 หาง หางยาวและหางสั้น หางสีน้ำตาลอมดำขอบหางสีครีมปีกด้านท้องพื้นปีกสีน้ำตาลเทา ปีกคู่หน้าและปีกคู่หลังมีแถบสีขาวพาดขวางปีก ความกว้างของแถบสีขาวที่พาดปีกค่อนข้างกว้างกว่าปีกด้านหลัง และมีลวดลายเป็นรอยประของแถบสีขาวถึงเส้นแถบสีขาวที่พาดขวางปีก ขอบปีกกลางของปีกคู่หน้าและปีกคู่หลังไม่มีรอยประของแถบเหมือนผีเสื้อกลางคืนค้างคาว ปีกคู่หลังขอบปีกด้านข้างมีหางยื่นออกมาคล้ายปีกด้านหลังขนาดของปีกด้านหน้า จากโคนปีกถึงปลายปีกยาว 58-64 มิลลิเมตร ขนาดของปีกด้านหลัง จากโคนปีกถึงปลายปีกยาว 54-62 มิลลิเมตร หางปีกยาว 12-26 มิลลิเมตร ความยาวจากปลายปีกด้านซ้ายถึงปลายปีกด้านขวาของปีกคู่หน้ายาวประมาณ 140 มิลลิเมตร  ความยาวจากปลายปีกด้านซ้ายถึงปลายปีกด้านขวาของปีกคู่หลังยาวประมาณ 130 มิลลิเมตร

พฤติกรรม:  หากินในเวลากลางคืนตามพุ่มไม้ป่า บริเวณชายป่าที่มีพรรณไม้

ถิ่นอาศัย:  พบทางภาคใต้ของประเทศไทยตามป่าดิบชื้น

สถานภาพ:  เป็นสัตว์ป่าซึ่งจำเป็นต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยจะต้องขออนุญาตนำเข้า-ส่งออกจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช