สาคู

29 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ : ด้านพืช

ชื่อวิทยาศาสตร์         Metroxylon sagu Rottb.

ชื่อพื้นเมือง               สากู (มลายูท้องถิ่น-ยะลา)

ชื่อวงศ์                      ARECACEAE

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

          ปาล์มแตกกอขนาดใหญ่ ลำต้น สูง 10-15 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 40-60 เซนติเมตร ช่วงแรกลำต้นจะเลื้อยทอดไปตามพื้นดิน ต่อมาจะตั้งตรงสูงขึ้น กาบใบอวบอ้วน ขอบกาบใบมีรกสีน้ำตาล ใบ ใบประกอบแบบขนนก เรียงแบบสลับ ใบรูปขอบขนาน ผิวใบเรียบทั้งสองด้าน ขอบใบเรียบ ปลายใบแหลมยาวคล้ายหางปลา โคนใบเรียว ใบกว้าง 4-5 เซนติเมตร ยาว 4-6 เซนติเมตร เส้นใบแตกแบบขนาน เส้นกลางใบเห็นชัดเจน เส้นกลางใบย่อยมีหนามขนาดเล็ก ดอก ดอกสีน้ำตาลแดงช่อดอกขนาดใหญ่ ออกดอกที่ปลายยอด ช่อแยกแขนงมีก้านย่อย่อยหลายอัน ผล ออกเป็นทะลาย 80-100 ผลต่อทะลาย ผลเดี่ยว ทรงกลมผิวเปลือกมีเกล็ดหุ้มผลแกมีสีน้ำตาลแกมเหลือง เนื้อในสีขาวอมเหลือง เมล็ดแข็งสีน้ำตาลดำ

การกิน                    - แป้งจากลำต้น นำมาทำขนม

                              - ผลสุก รสหวานฝาด กินสดเป็นผลไม้

ช่วงการเก็บเกี่ยวผลผลิต        มกราคม – กุมภาพันธ์