สับปะรด

29 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ : ด้านพืช

ชื่อวิทยาศาสตร์  Ananus comosus Merr.

ชื่อพื้นเมือง       ย่านัด ยานัด มะลิ (ภาคใต้) ลานะห์ (มลายูท้องถิ่น-ยะลา)

ชื่อวงศ์            BROMELIACEAE

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

          พืชล้มลุกหลายปี อวบน้ำทนสภาพแห้งแล้ง ลำต้น เป็นแกนสั้นและแข็ง ใบ ใบเดี่ยว มีตัวใบเรียงติดแกนลำต้นเป็นกระจุกซ้อนกันจนมองไม่เห็นลำต้น แผ่นใบหนาเหนียว ใบรูปขอบขนาดหรือรูปดาบ ผิวใบด้านบนเป็นมันสีเขียวเข้มด้านล่างเป็นคราบนวลสีขาว ขอบใบมีหนามแข็ง เนื้อใบมีเส้นใยเหนียว ใบใหญ่อวบหนา กว้าง 5-6 เซนติเมตร ยาว 50-100 เซนติเมตร เส้นใบขนานจากโคนใบไปเส้นใบ ใบอ่อนบริเวณปลายสีเขียวโคนใบสีแดง ใบแก่สีเขียว ดอก ช่อดอกออกบริเวณปลายยอด ดอกสีแดง ช่อดอกมีก้านยาว 10-15 เซนติเมตร ผล ผลกลุ่มรูปไข่หรือรูปทรงกระบอก ผลเติบโตจนอัดติดกันกับผลอื่นใกล้เคียงจนเห็นคล้ายผลดียว ขนาดใหญ่ ก้านผลยาว 10-20 เซนติเมตร ผลอ่อนสีแดงปนเขียว ผลสุกสีเขียวปนเหลือง เปลือกผลหนาและแข็งมีร่องรอยของกลีบเลี้ยง เนื้อในสีเหลืองฉ่ำน้ำ

การกิน   ผลสุก รสเปรี้ยวหวาน กินสด ผัด หรือใส่ในแกงต่างๆ

ช่วงเวลาการเก็บเกี่ยว  ตลอดปี