สันตะวาใบพาย

29 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ : ด้านพืช

ชื่อวิทยาศาสตร์         Ottelia alismoides (L.) Pers.

ชื่อพื้นเมือง                สันตะวา ผักโหมเหบ (ภาคอีสาน) ลอเบาะอาย (มลายูท้องถิ่น-ยะลา)

ชื่อวงศ์                      HYDROCHARITACEAE

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

          พืชน้ำฤดูเดียว มีรากยึดติดกับพื้นใต้น้ำ ลำต้น สูง 10-15 เซนติเมตร ใบ ใบเดี่ยว เรียงแบบเวียนสลับ แผ่นใบกรอบทั้งสองด้าน รูปหัวใจ ผิวใบเรียบ ขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย แผ่นใบเป็นคลื่น ปลายใบเรียวแหลม โคนใบเว้าคล้ายรูปหัวใจ ใบกว้าง 10-20 เซนติเมตร ยาว 10-20 เซนติเมตร เส้นใบแตกโค้งไปหาขอบใบ เส้นกลางใบเห็นชัด ใบอ่อนสีเขียว ใบแก่สีน้ำตาลอมเขียว ก้านใบยาว 10-20 เซนติเมตร ขอบก้านใบมีหนามเล็กๆ เปราะหักง่าย ดอก ดอกช่อ ขนาดกลาง สีขาวหรือสีขาวอมม่วง กลีบดอก 3 กลีบ โคนกลีบรวมตัวกันเป็นท่อ ก้านช่อยาวชูช่อดอกเหนือน้ำ ผล เป็นฝักยาวหนา มีปีกหลายอัน ขอบเป็นคลื่น มีเมล็ดขนาดเล็กสีม่วงดำมีจำนวนมาก

การกิน                     ก้านและใบอ่อน กินสดเป็นผักเหนาะ

ช่วงการเก็บเกี่ยวผลผลิต        ตลอดปี