ขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายรักบ้านเกิดพิทักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด “ความหลากหลายทางชีวภาพสร้างสรรค์ให้โลกสวย”

12 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

                  ด้วยศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการค่ายรักบ้านเกิดพิทักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด “ความหลากหลายทางชีวภาพสร้างสรรค์ให้โลกสวย” สำหรับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี นราธิวาส และยะลา จัดระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เส้นทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลำพญา จังหวัดยะลา ชุมชนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติป่าชายเลน และตะโละสะมีแล จังหวัดปัตตานี ขอเชิญชวนโรงเรียนที่สนใจ ส่งนักเรียนเข้ารับการคัดเลือก โดยการเขียนเรียงความในหัวข้อ “ความหลากหลายทางชีวภาพสร้างสรรค์ให้โลกสวย” พร้อมเหตุผล “ทำไมจึงสนใจเข้าร่วมค่ายรักบ้านเกิดพิทักษ์สิ่งแวดล้อม” ด้วยลายมือตนเอง ความยาวไม่เกินสองหน้ากระดาษ A4 ทางโรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกไม่เกิน 5 คน ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 ส่งใบสมัครถึงศูนย์วิจัยความหลาหลายทางชีวภาพฯ ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด