วิทยากรให้ความรู้

2 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

   เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องความหลากหลายของกล้วยไม้ในหุบเขา, ความหลากหลายของเห็ดป่า และความหลากหลายของพืชวงศ์บุกบอน ให้แก่น้องๆนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเยาวชนเรียนรู้ลักษณะพฤกษศาสตร์และการรักษาพันธ์ุพืชสำคัญของท้องถิ่น