บุคลากรศูนยวิจัยฯคว้า 2 รางวัล

21 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) รางวัลและผลงานเด่น

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 บุคลากรสถาบันวิจัยฯคว้า 2 รางวัล “งานวันราชภัฏปี61” 

1. นางสาวพาตีเมาะ อาแยกาจิ หัวหน้างานศูนย์วิจัยฯ รับรางวัลบุคลากรดีเด่น

2. นายมูฮำหมัดตายุดิน  บาฮะคีรี เจ้าหน้าที่วิจัย รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น