บริการแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์และแมลงให้กับน้องๆ โรงเรียนแสงสรรค์ศาสตร์

21 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

      เมื่อวันที่ 15 ก.พ.61 ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ ได้จัดกิจกรรมบริการแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์และแมลงให้กับน้องๆ โรงเรียนแสงสรรค์ศาสตร์ ชั้น ป.1 จำนวน 51 คน