เฉียงพร้านางแอ

17 กันยายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ : ด้านพืช

เฉียงพร้านางแอ

ชื่อวิทยาศาสตร์  Carallia brachaiata (Lour.) Merr. 

ชื่อวงศ์           ส้มป้อง (เชียงใหม่)

ชื่อวงศ์           RHIZOPHORACEAE

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

          ไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบ ลำต้น สูงถึง 20 เมตร เปลือกต้นสีน้ำตาลอ่อน ใบ ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามในระนาบ ขอบใบเรียบหรือมีซี่ประปราย เนื้อใบเหนียว อวบ หนา ด้านบนสีเขียวสดเป็นมัน ด้านล่างสีเขียวอมเหลือง มีจุดสีน้ำตาลเข้มกระจายทั่วใบ เส้นกลางใบจมลงจากด้านบน ก้านใบยาว 0.4-1 เซนติเมตร มียางเหนียวและมีหูใบ 1 คู่ ขนาด 1-2 เซนติเมตร กิ่งและก้านสีน้ำตาลเข้ม ที่ข้อพองออกเล็กน้อย ดอก ออกเป็นช่อบริเวณซอกใบ ยาวประมาณ 0.6 เซนติเมตร ดอกสีขาวหรือสีเหลืองอ่อน ออกเป็นช่อ ไม่มีก้านดอก ชั้นกลีบเลี้ยงรูประฆัง ปลายดอกมี 5-8 แฉก ผล กลมมีกลีบเลี้ยงด้านบนสีส้มอมแดงถึงม่วงอมแดง มีเยื่อหุ้มสีส้ม

 

ช่วงการออกดอกและติดผล : ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนพฤศจิกายน

นิเวศวิทยา : พบในป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ ขึ้นอยู่ตามชายเลนที่มีน้ำขึ้นน้ำลง

ประโยชน์ : เนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน

การขยายพันธุ์ : ใช้เมล็ด