3. ทุเรียน : หวิ่นหลุด

12 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ : ทุเรียนพื้นเมือง

3.หวิ่นหลุด
ชื่อพื้นเมือง : หวิ่นหลุด
ที่มาของชื่อพื้นเมือง : ชื่อหวิ่นหลุดมาจาก ผลมักหล่นจากต้นในขณะที่ผลยังไม่แก่
ลักษณะเด่น : มีผลประมาณ 30-50 ลูกต่อปี เนื้อมีรสชาติ หวาน มัน อร่อยและหนามยาว
สวน : คุณอุดม หอมกลิ่น
ลักษณะทางสัญฐานวิทยา
ลำต้น : สูงประมาณ 18 เมตร ทรงพุ่มรูปทรงไม่เป็นระเบียบ กว้าง 10 เมตร เส้นรอบวง 1.90 เมตร
          การทำมุมกับลำต้นมุมแคบ (ยกขึ้น) เปลือกลำต้นแตกเป็นสะเก็ด มียางสีขาวใส เปลือกนอก สีน้ำตาลเทา
          (strong yellowish brown,N199D) เปลือกในสีแดงส้ม (dark reddish orange, 175B)
ใบ : แผ่นใบรูปไข่ขอบขนาน ปลายใบแบบติ่ง ฐานใบกลมมน ขอบใบเรียบ
      พื้นผิวของใบคล้ายกระดาษ ใบกว้าง 4-5 เซนติเมตร ยาว 12-13 เซนติเมตร ใบด้านบนสีเขียว (strong
      yellow green, 143A) ใบด้านล่างสีส้มอมเหลือง (deep orange yellow, 163B) ใบมีความหนาแน่นมาก
      ทิศทางของใบแบบใบตก 45 องศา ก้านใบกลม สีเหลือง (light yellow, 163D) ยาว 1-2 เซนติเมตร กว้าง 2-3 มิลลิเมตร
ดอก : ช่อดอกแบบช่อกระจุก (cyme) ช่อดอกออกบนกิ่ง ดอกอ่อนรูปกลม ปลายดอกตูมกลม
         กลีบเลี้ยงรูปรี รูปร่างปลายหยักของกลีบเลี้ยงกลม กลีบเลี้ยงสีเขียว (moderate olive green, 137B)
        ฐานรองดอกสีส้ม (moderate orange yellow, 164C) ขนาดของดอก 1-2.5 เซนติเมตร เกสรเพศเมียยาว 4-
        6 เซนติเมตร จำนวนกลีบดอก 6 กลีบ สีเหลืองขาว (greenish white, 155C) กลีบดอกรูปช้อนแคบ
        เกสรเพศผู้เป็นมัด รูปร่างของเกสรเพศเมียตรง ยอดเกสรเพศเมียรูปลูกข่าง ยอดเกสรเพศเมียสีเหลือง
        (brilliant greenish yellow, 6B)
ผล : ทรงผลกลม ฐานผลป้าน ปลายผลป้าน ก้านผลเรียบ ก้านผลยาว 4-5 เซนติเมตร
       ความกว้างปากปลิง 1 เซนติเมตร หนามผลโค้งงอ ความยาวของหนาม 1-2 เซนติเมตร
       มีหนามผลรอบจุดศูนย์กลางบริเวณปลายผล ลักษณะของหนามปลายผลงุ้มเข้า
       ลักษณะหนามรอบขั้วผลหนามงุ้มเข้า ผิวของหนามเรียบ ความหนาแน่นของหนามปานกลาง ผลยาว 24-37
       เซนติเมตร กว้าง 29-35 เซนติเมตร เส้นรอบวง 56-59 เซนติเมตร ผลหนัก 1-2 กิโลกรัม เปลือกผล
       สีเขียวน้ำตาล (Dark Greenish Yellow 152C) หนา 1 เซนติเมตร หนัก 0.523-0.762 กิโลกรัม
       จำนวนพูต่อผล 7 พู 1-6 เมล็ดต่อพู เมล็ดไม่สมบูรณ์ 2 เมล็ดต่อผล
       สีเนื้อผลสุกสีเหลือง (Light Yellow Green 145D) ความหนาของเนื้อ 0.1 เซนติเมตร
       เนื้อสัมผัสของเนื้อผลนุ่ม เนื้อผลฉ่ำ เส้นใยในเนื้อผลปานกลาง ความมันเป็นครีมพอประมาณ
       รสชาติของเนื้อหวาน ค่าความหวานมากกว่า 32 องศาบริกซ์
       เมล็ดรูปไข่ เมล็ดกว้าง 2-4 เซนติเมตร ยาว 4-6 เซนติเมตร หนา 1-2 เซนติเมตร น้ำหนักของเมล็ด
       11-13 กรัม/เมล็ด เมล็ดสีเหลืองเข้ม (Moderate Yellow, 160A)

ช่วงเวลาดอกบานถึงผลแก่ : เดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม
อายุการเก็บเกี่ยว : 110-120 วัน
การใช้ประโยชน์ : กินสด และกวน
ลักษณะแหล่งที่พบ
ความสูงจากระดับน้ำทะเล 215 เมตร
สภาพดิน : ดินเหนียวปนทราย อุณหภูมิดินที่ระดับความลึก 5 เซนติเมตร คือ 26 -28
               องศาเซลเซียส) อุณหภูมิดินที่ระดับความลึก 10 เซนติเมตร คือ 26-27 องศาเซลเซียส
               ความชื้นของดินที่ความลึก 5 เซนติเมตร 1-2 ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน 6-7
อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ : อุณหภูมิอากาศ 27-31 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ60