ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมแสดงผลงานคิดค้นในงานวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ

8 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา นายมูฮำหมัดตายูดิน บาฮะคีรี และนายซูไบดี โตะโมะ เจ้าหน้าที่วิจัยของศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561” ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ณ Event Hall 98 – 99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ

ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการเสนอความก้าวหน้าของสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เกิดจากการวิจัยแต่ละหน่วยงานต่อคณะรัฐมนตรี และผู้บริหารระดับสูงในแต่ละกระทรวง ตลอดจนสถาบัน องค์กร ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วประเทศให้เกิดการผลักดันสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจหรือการต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ และนำเสนอผลงานของไทยที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ นอกจากนี้ในส่วนของศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ได้นำเสนอผลงานเรื่อง เส้นทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลำพญาขุมทรัพย์แห่งยาลอ แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เสมือนจริง ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลในงาน “13TH Taipei International Invention Show & Technomart” (INST 2017) ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 28 - 30 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา เข้าร่วมจัดนิทรรศการในส่วนผลงานที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติในงานวันนักประดิษฐ์ในครั้งนี้ด้วย