ขอเชิญชวนโรงเรียนที่สนใจ ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายรักบ้านเกิดพิทักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด “ความหลากหลายทางชีวภาพสร้างสรรค์ให้โลกสวย”

23 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

       ด้วยศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการค่ายรักบ้านเกิดพิทักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด “ความหลากหลายทางชีวภาพสร้างสรรค์ให้โลกสวย” สำหรับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี นราธิวาส และยะลา จัดระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เส้นทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลำพญา จังหวัดยะลา ชุมชนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติป่าชายเลน และตะโละสะมีแล จังหวัดปัตตานี ขอเชิญชวนโรงเรียนที่สนใจ ส่งนักเรียนเข้ารับการคัดเลือก โดยการเขียนเรียงความในหัวข้อ “ความหลากหลายทางชีวภาพสร้างสรรค์ให้โลกสวย” พร้อมเหตุผล “ทำไมจึงสนใจเข้าร่วมค่ายรักบ้านเกิดพิทักษ์สิ่งแวดล้อม” ด้วยลายมือตนเอง ความยาวไม่เกินสองหน้ากระดาษ A๔ ทางโรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกไม่เกิน 5 คน ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓-๕ ส่งใบสมัครถึงศูนย์วิจัยความหลาหลายทางชีวภาพฯ ภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามผลการคัดเลือกได้ที่ http://srdi.yru.ac.th/bcqy/ ของศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด