ลงพิ้นที่สำรวจความหลากหลายของทุเรียนพันธ์พื้นเมืองตำบลลำะพยา

21 ธันวาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

            เมื่อวันที่ 19-20 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯได้ลงพิ้นที่สำรวจความหลากหลายของทุเรียนพันธ์พื้นเมืองตำบลลำะพยา ในโครงการการศึกษาทรัพยากรชีวภาพเด่นในหุบเขาลำพญาและการใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการจัดการทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืนในตำบลลำพะยา จังหวัดยะลาโดยมีทีมอาศาสมัครในหมู่บ้านร่วมสังเกตการณ์และเป็นตัวแทนในการสำรวจในครั้งนี้ด้วย