โครงการท่าสาปโมเดล

11 ตุลาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) งาน/โครงการ/กิจกรรม

  ปีที่/ปีพ.ศ.

โครงการ

ผลการดำเนินงาน

4/2561

โครงการ เปิดบ้านแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์โรงเรียนบ้านสาคอ

บรรลุ

3/2560

โครงการ พัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์โรงเรียนบ้านสาคอ

บรรลุ

2/2559

โครงการ ต้นแบบแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์โรงเรียนในตำบลท่าสาป

บรรลุ

1/2558

โครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ สำหรับนักเรียนในตำบลท่าสาป

บรรลุ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด