ไคเซนในหน่วยงาน

11 ตุลาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) คลังความรู้

- ชื่อเรื่อง/ผลงาน Budget account (click ดูรายละเอียด) โดยนางสาวนัสรี  มะแน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ชื่อเรื่อง/ผลงาน คู่มือเบิกค่าตอบแทนวิทยกากร (click ดูรายละเอียด) โดยนางสาวพาตีเมาะ อาแยกาจิ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย