งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

10 ตุลาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) งาน/โครงการ/กิจกรรม

  ลำดับ/ปี

โครงการ

ผลการดำเนินงาน

1/2561

 กิจกรรมที่  13 วันเด็กแห่งชาติ

กำลังดำเนินงาน

2/2561

 กิจกรรมที่  14 วันแม่แห่งชาติ

กำลังดำเนินงาน

3/2561

 กิจกรรมที่ 15 นิทรรศการวิชาการในงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี 2561

กำลังดำเนินงาน

1/2560

 กิจกรรมที่ 21 วันแม่แห่งชาติ ณ ตำบลลำพะยา

บรรลุ

2/2560

 กิจกรรมที่ 22 วันเด็กแห่งชาติ ณ ตำบลลำพะยา

บรรลุ

1/2559

 กิจกรรมที่  3.1 วันเด็กแห่งชาติ

บรรลุ

2/2559

 กิจกรรมที่  3.2 วันแม่แห่งชาติ

บรรลุ

1/2558

กิจกรรมที่ 4 โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ)

บรรลุ

2/2558

กิจกรรมที่ 5 จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

บรรลุ