ร่วมงาน “13th Taipei International Invention Show & Technomart” (INST 2017) Categories of Taipei Invention Awards: Design ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

10 ตุลาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมเด่น

        ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในเวทีระดับนานาชาติ ในงาน “13th Taipei International Invention Show & Technomart” (INST 2017) Categories of Taipei Invention Awards: Design ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 28 – 30 กันยายน 2017 ในหัวข้อเรื่อง พิพิธภัณฑ์เสมือนเส้นทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลำพญา ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา (Nature trail Lamphaya Valley Treasure of Yalo Virtual Online Learning and books on biodiversity in Lamphaya Valley) ทั้งนี้ได้รับรางวัลประเภท “Special Award 2017” ในงาน 13th Taipei International Invention Show & Technomart (INST 2017)