บริการแหล่งเรียนรู้ : โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ครั้งที่ 2

13 กันยายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (13 ก.ย. 60) ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ จัดกิจกรรมบริการแหล่งเรียนรู้ หลักสูตรเส้นทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลำพญา ให้กับโรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ครั้งที่ 2 จำนวน 101 คน ณ เส้นทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลำพญา ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และให้น้องๆได้เรียนรู้ในสถานที่จริง พร้อมทั้งทำความรู้จักกับพรรณไม้ในท้องถิ่นและศึกษาลักษณะโครงสร้างของใบ