ระบบริการถาม-ตอบออนไลน์

29 มิถุนายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) บริการถาม-ตอบ

สามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง

1. facebook messenger เพิ่มเพื่อนโดยเปิด Messenger > People > Scan Code เลือก My Code แล้วก็สแกนได้เลย  หรือ https://www.facebook.com/bcqy2016/

 

2. LINE เพิ่มเพื่อนโดยค้นหาเบอร์โทรศัพท์ 0-6394-32158