ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ
เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ

บริการแหล่งเรียนรู้ : โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา

วันนี้ (12 ก.ย. 60) ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ จัดกิจกรรมบริการแหล่งเรียนรู้ หลักสูตรเส้นทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลำพญา ให้กับโรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา จำนวน 102 คน ณ เส้นทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลำพญา ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

แกลเลอรี่