บริการแหล่งเรียนรู้ : โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา

12 กันยายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (12 ก.ย. 60) ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ จัดกิจกรรมบริการแหล่งเรียนรู้ หลักสูตรเส้นทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลำพญา ให้กับโรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา จำนวน 102 คน ณ เส้นทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลำพญา ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา