ประกาศผลการประกวดสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติดวัสดุจากธัญพืช

11 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ประกาศผลการประกวดสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติดวัสดุจากธัญพืช

ภายใต้หัวข้อ     แม่ของแผ่นดิน

 

รางวัล

ชื่อ – สกุล

คะแนน

ชนะเลิศ

นายเถลิงศักดิ์  พลพงษ์

88

รองชนะเลิศอันดับ 1

นายสุรเกีรยติ  ทองประพันธ์

86

รองชนะเลิศอันดับ 2

นายกสานต์  สุขวรรณ์

83

                                                     

                                    

เกณฑ์การประกวด

          -  วัสดุปะติดต้องเป็นธัญพืชและแห้งแล้วเท่านั้น

          -  กระดาษขาว–เทา อย่างหนา ขนาดกว้าง ๑๐ นิ้ว ยาว ๑๕ นิ้ว กรอบข้างละ 1 ซม. และไม่มีการตกแต่ง

หลักเกณฑ์การตัดสิน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)                                                            

- ความคิดสร้างสรรค์จินตนาการ                              30 คะแนน                         

- ความสอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนด                             10 คะแนน

           - การจัดภาพ/ความละเอียด ประณีตสวยงาม                   20 คะแนน

           - การใช้ธัญพืชที่หลากหลาย เหมาะสม                         30 คะแนน

           - ความสมบูรณ์ของผลงาน                             10 คะแนน

                     * คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

รางวัลการประกวด       เงินสด พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชนะเลิศ                       เงินรางวัล 3,000 บาท                                

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1         เงินรางวัล 2,000 บาท                                

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2         เงินรางวัล 1,000 บาท