ส้มลิง

20 ธันวาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ : ด้านพืช

ส้มลิง

ชื่อวิทยาศาสตร์    : Guioa pleuropteris (Blume) Radlk.                                                                                                

ชื่อพื้นเมือง          : แตดลิง (ตราด) สีพัน กะลูแปยาโมะ (มลายู-นราธิวาส)                                                                     

ชื่อวงศ์               : SAPINDACEAE                                                                                                                   

ลักษณะทั่วไปทางพฤกษศาสตร์                                                                                                                                                               

           ไม้ต้นขนาดเล็กสูง 5-8 เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอด โปร่ง รูปไข่ มีรากอากาศเป็นกระจุกตามโคนต้น เปลือกเรียบ สีน้ำตาลเข้มอมเทา ใบ ใบประกอบแบบขนนก ปลายคู่ เรียงสลับ ใบย่อยเรียงตรงข้าม หรือเยื้องกันเล็กน้อย 2-3 คู่ ใบรูปรี กว้าง 5-6 เซนติเมตร ความยาวของใบ 13-15 เซนติเมตร ปลายใบติ่งแหลมอ่อน โคนใบสอบเรียวสั้น ขอบใบเรียบ การแตกของเส้นใบแบบขนนก ก้านยาว 0.5 มิลลิเมตร ดอก ดอกสีขาวหรือชมพูอ่อน ออกเป็นช่อแบบช่อเชิงลดตามซอกใบ ช่อดอกยาว 5-22 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีอย่างละ 5 กลีบ ดอกบานเต็มที่กว้าง 3-5 มิลลิเมตร ผล ผลสดแบบมีเนื้อหลายเมล็ด ทรงลูกข่างเป็นสันครีบ หรือแฉกบาน 3 แฉก กว้างประมาณ 0.5 เซนติเมตร ยาว 1.5-1.7 เซนติเมตร

ช่วงการออกดอกและติดผล : ระหว่างเดือนกันยายน – เดือนพฤศจิกายน                                                      

นิเวศวิทยา : พบทั่วไปทั้งที่แห้งแล้ง และที่น้ำขังเป็นบางครั้ง ในที่ราบภูเขาป่าดิบ                                                     

การขยายพันธุ์ : ใช้เมล็ด                                                                                                                                  

สรรพคุณทางสมุนไพร :                                                                                                                                                                  

          ราก         แก้ไข้และแก้ปวด