ต้อยติ่ง

19 ธันวาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ : ด้านพืช

ต้อยติ่ง

ชื่อวิทยาศาสตร์    : Hygrophila erecta (Burm.f.) Hochr.                                                                                                

ชื่อพื้นเมือง          : ต้อยติ่งไทย ต้อยติ่งนา (กรุงเทพฯ) น้ำดับไฟ (ประจวบคีรีขันธ์)                                                      

ชื่อวงศ์                : ACANTHACEAE                                                                                                                                                                                       

ลักษณะทั่วไปทางพฤกษศาสตร์                                                                                                                                      

            ไม้ล้มลุก ลำต้น เป็นเหลี่ยมตั้งตรง แตกแขนงเป็นพุ่มเล็กๆ สูง 30-40 เซนติเมตร มีขนปกคลุมลำต้น ส่วนของรากพองโต เก็บสะสมอาหาร ใบ ใบเดี่ยวสีเขียวเป็นมัน ออกจากลำต้นแบบตรงข้าม ใบมีรูปร่างแบบใบพายกลีบยาวรี ปลายใบมน ดอก ดอกเดี่ยวสีม่วง ออกบริเวณซอกใบ กลีบเลี้ยงลักษณะเรียวแหลม 5 กลีบ มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 4-5 เซนติเมตร กลีบดอกส่วนโคนรวมกันปลายแยกออกเป็น 5 กลีบ รูปปากแตร ผล เป็นฝักทรงกลม ผิวเรียบเป็นสัน 5 เหลี่ยม ผิวสีน้ำตาลเข้มภายในมีเมล็ดสีน้ำตาลเข้ม 6-8 เมล็ด ผลแก่เมื่อโดนน้ำจะแตกออกเป็น 2 ซีก เมล็ดทรงกลมมีงอยยื่นออกจากเมล็ดทั้งสองด้านตรงข้ามกัน ผิวเมล็ดเรียบ แต่มีขนสีขาว บนผิวเมล็ดบ้างเล็กน้อย

ช่วงการออกดอกและติดผล : ตลอดทั้งปี                                                                                                                         

นิเวศวิทยา    :   ขึ้นตามที่รกร้าง                                                                                                                                                     

การขยายพันธุ์    :  ใช้เมล็ด                                                                                                                                                                     

สรรพคุณทางสมุนไพร :                                                                                                                                                                  

         ใบ           พอกฝีดูดหนอง แผลเรื้อรัง อุดฟันแก้ปวด                                                                                                    

         ราก         นำมาเป็นส่วนผสมของยา ใช้ดับพิษ ปัสสาวะพิการ และแก้พิษต่างๆ